INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

Membership Level

You have selected the PREMIUM membership level.

PREMIUM - członkostwo umożliwiające dostęp do płatnej strefy serwisu Seriale Srebrnego Ekranu na okres jednego miesiąca. Stały dostęp do wszystkich artykułów niniejszej strony, w tym przede wszystkim do STRESZCZEŃ, które są zablokowane dla zwykłych użytkowników.

The price for membership is PLN 15.00 now.

Membership expires after 1 Month.


Account Information Already have an account? Log in here

LEAVE THIS BLANK

REGULAMINY

Regulamin aktywacji usługi pakietu PREMIUM na stronie Seriale Srebrnego Ekranu

(po zmianach wprowadzonych dnia 20 lipca 2022 roku)

§1

Niniejszy Regulamin dotyczy zakładania kont użytkownika w obrębie witryny Seriale Srebrnego Ekranu oraz aktywacji płatnych pakietów umożliwiających dostęp do wszystkich artykułów niniejszej witryny.

Usługodawcą, czyli Sprzedającym produkty cyfrowe jest serwis Seriale Srebrnego Ekranu, prowadzony przez Extra-Provincial Company - Sylar Media z siedzibą w Toronto na terytorium Kanady w Prowincji Ontario, reprezentowany przez: Konrad Rydzewski.

Użytkownikiem / Kupującym jest osoba pobierająca dostęp do płatnej części serwisu Seriale Srebrnego Ekranu.

Partnerem pośredniczącym między Sprzedającym, a Kupującym jest amerykański serwis płatności PayPal z siedzibą w San Jose w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Jeżeli w niniejszym regulaminie jest użyte pojęcie STREFA PREMIUM, to dotyczy ono płatnej części serwisu Seriale Srebrnego Ekranu.

§2

PayPal umożliwia dokonanie płatności na rzecz witryny Seriale Srebrnego Ekranu.

Serwis PayPal udostępnia infrastrukturę techniczną umożliwiającą zaimplementowanie modułów płatności dla pakietów członkostwa ustanowionych na stronie serialesrebrnegoekranu.pl.

Infrastrukturę implementacji samych pakietów członkostwa PREMIUM zapewnia firma Stranger Studios.

§3

Założenie konta użytkownika połączone z dokonaniem płatności za pakiet PREMIUM jest koniecznie do uzyskania możliwości odczytu artykułów STREFY PREMIUM na stronie Seriale Srebrnego Ekranu. Są to głównie STRESZCZENIA seriali telewizyjnych i internetowych publikowanych na niniejszej stronie, ogłoszenia i artykuły branżowe, do których niezarejestrowani użytkownicy nie mają normalnie dostępu. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości podstron z artykułami objętymi opłatą.

§4

Płatności za pakiety PREMIUM odbywają się za pośrednictwem serwisu PayPal. Pakiety członkowskie umożliwiają dostęp do płatnej strefy serwisu Seriale Srebrnego Ekranu na okres miesiąca czasu.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen pakietów. Zmiany te będą dotyczyć wyłącznie nowych użytkowników wykupujących pakiety oraz tego samego Użytkownika, który kolejny raz w przyszłości wykupi pakiet PREMIUM.

§5

Kupujący zgadza się na uzyskanie dostępu do produktu cyfrowego już w momencie założenia konta i wybrania pakietu ze STREFY PREMIUM.

Kupujący jest świadomy, że natychmiastowe skorzystanie z produktu oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy ze Sprzedającym.

Użytkownikowi, czyli Kupującemu przysługuje jednak prawo do złożenia reklamacji związanej z błędnych funkcjonowaniem serwisu Seriale Srebrnego Ekranu, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.

§6

Przyczyną reklamacji może być brak dostępu do płatnej części serwisu Seriale Srebrnego Ekranu, mimo wykupionego pakietu. W takim wypadku Usługodawca, czyli Sprzedający musi niezwłoczne usunąć usterkę lub zwrócić Kupującemu wpłacone przez PayPal środki pieniężne.

Reklamację należy wysłać przez załączony na niniejszej stronie formularz kontaktowy.

Reklamacja musi zawierać wszystkie dane potrzebne do rozpatrzenia problemu. Te dane to kolejno:

- screenshot z błędem uniemożliwiającym otworzenie artykułu objętego płatnością - dokładna data i godzina wykupu pakietu PREMIUM - adres email Użytkownika niezbędny do dalszego kontaktu - dodatkowe informacje o zaistniałym problemie (opis usterki)

Usługodawca zastrzega odrzucenie reklamacji bez dodatkowego wezwania do uzupełnienia braków formalnych, jeżeli nie będą dostarczone w formularzu kontaktowym wszystkie wyżej wymienione informacje. Informacje te są bowiem niezbędne do dokonania interwencji u Partnerów Serwisu, tj. firmy Stranger Studios oraz firmy PayPal.

§7

Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za wadliwy sprzęt końcowy Użytkownika, uniemożliwiający odczytanie artykułów z wykupionym dostępem. To na Użytkowniku ciąży obowiązek przedstawienia dowodu w postaci screenshotów, że inne wolne od opłat artykuły wyświetlają się Użytkownikowi poprawnie.

§8

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2021 roku.

(aktualizacja nastąpiła w dniu 20 lipca 2022 roku)